مدیریت بازاریابی و فروش

  1. فروش در کشورها خارجی (کانادا ، عراق ، گرجستان ، قطر ، کویت)
  2. فروش در هایپرهای تهران (رفاه ، شهروند ، هایپرمی و …)
  3. فروشش در هایپرهای شهرستان (رفاه ، هایپرمی و…)
  4. فروشگاه های تخفیفی (افق ،جانبو ، هفت)
  5. فروش در شهرستان ها ( مویرگی)
  6. پخش سراسری