فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

انتشار کارنامه درخشان پارس سام پخش در ایسنا

https://www.isna.ir/news/97122814956/
دی ۲۵, ۱۳۹۷

عقد قرارداد تولید تحت برند فروشگاه های هایپراستار

دی ۲۵, ۱۳۹۷

آغاز فروش محصولات به کانادا

دی ۱۶, ۱۳۹۷

راه اندازی فروش محصولات در گرجستان

دی ۱۶, ۱۳۹۷

راه اندازی صادرات قطر

راه اندازی فروش در کشور قطر با همکاری شرکت ZOCCO با مدیریت آقای میرجعفری