دی ۱۶, ۱۳۹۷

راه اندازی فروش محصولات در گرجستان

دی ۱۶, ۱۳۹۷

راه اندازی صادرات قطر

راه اندازی فروش در کشور قطر با همکاری شرکت ZOCCO با مدیریت آقای میرجعفری