پارس سام پخش ایرانیان

در یک نگاه

در دنیاي امروز برنامه ریزی ، تنظیم و انتخاب روش مناسب توزیع و فروش کالا از جمله کلیدی ترین تصمیمات سازمانها در جهت نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود مي باشد. روش توزیع مناسب از دید صاحبنظران روشی است که علاوه بر افزایش سهم بازار، ثبات قیمت و مدیریت صحیح جریان نقدینگی را نیز در پی داشته باشد. .

اندیشه و راه های نوین

آنجا که آبی آسمان و سبزی زمین با انسانهایی شایسته به هم پیوند می خورند، چاره ای جز پدید آمدن برترین ایده و تفکر باقی نمی ماند. برطرف کردن نیازهای تجاری یک منطقه با بافت جمعیتی مدرن، یکی از حساسترین مسئولیتهایی است که بر عهده سرمایه گذاران و سازندگان هر برند تجاری می باشد.

رسالت ما فروش محصولات تندگردش با کیفیت و قیمت مناسب

در سراسر ایران و کشورهای منطقه، با رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار است

المان های متمایز کننده پارس سام