اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت پارس سام پخش در سال ۹۸

جلسه ی هیئت مدیره شرکت پارس سام پخش با حضور اعضای مجموعه برگزار شد.