دی ۱۶, ۱۳۹۷

راه اندازی صادرات قطر

راه اندازی فروش در کشور قطر با همکاری شرکت ZOCCO با مدیریت آقای میرجعفری
دی ۱۶, ۱۳۹۷

راه اندازی فروش محصولات در گرجستان

دی ۲۵, ۱۳۹۷

آغاز فروش محصولات به کانادا

دی ۲۵, ۱۳۹۷

عقد قرارداد تولید تحت برند فروشگاه های هایپراستار